Mindfulness voor ouderen

Mindfulness is een vorm van aandachtsgerichte meditatie die je kan helpen uw gedachten en gevoelens onder controle te krijgen en te houden. Ook pijn en andere ongemakken kun je zo de baas te worden.

Wat zijn de effecten?
 • Meer ontspannen – Beter (in)slapen
 • Meer rust in lijf en gedachten
 • Meer genieten van het heden.
 • Meer geconcentreerd zijn.
 • De levenskwaliteit verhogen
 • Grip op het leven krijgen.
Wat houdt de training in?

In elke bijeenkomst wordt praktisch geoefend met mindfulness. Na elke bijeenkomst worden huiswerkopdrachten meegegeven met de bedoeling deze ook thuis echt te maken. Huiswerk wordt besproken in elke bijeenkomst.

De onderwerpen in de lessen
 1. Kennis maken met mindfulness/ De automatische piloot.
 2. De bodyscan. Aandacht voor ademhaling en lichaam.
 3. Geluid en mindfulness.
 4. Mindfulness en gedachten.
 5. Emoties en Lichamelijke gewaarwordingen
 6. Mindfulness in dagelijkse activiteiten.
 7. Kijken naar de emoties.
 8. Mindfulness toepassen in het dagelijkse leven, weer genieten.
Aanmelding

Bij depressieve of fysieke klachten vindt er een intake vooraf plaats waarin we uw specifieke situatie in kaart brengen. en kijken of mindfulness voor u geschikt is.

Meer lezen over de inhoud van de cursus

In de lessen leert u technieken die u helpen anders met gedachten en gevoelens om te gaan. Het onder ogen zien van onaangename gevoelens en gedachten of ervaringen zoals ze zich voordoen, betekent dat u beter in staat zult zijn ze ‘in de kiem te smoren’, voordat ze zich ontwikkelen tot heviger of meer hardnekkige gedachten.

In de cursus zult u ‘zachte’ manieren leren om met de moeilijkheden om te gaan. Mindfulness leert u de aandacht te vergroten zodat u op een situatie kunt reageren vanuit een keuze in plaats vanuit automatismen.

De aandachttraining omvat 10 trainingssessies en kan zowel individueel als in groepsverband gegeven worden. Bij de training hoort ook een audiotape met instructies voor de oefeningen. Door de aandachttraining leert u steeds beter, steeds vollediger aandacht te hebben voor wat u in het nu ervaart – van moment tot moment. Tegelijkertijd leert u om u minder te vereenzelvigen met datgene wat u ervaart. Daardoor kunt u een eerste automatische reactie, die vaak negatief en niet-helpend is, vermijden. Hiermee voorkomt u dat u ongemerkt weer in negatieve somber makende denk- en gedragspatronen terecht komt.