vrij van angst

Benieuwd of deze therapie door je zorgverzekering vergoed wordt? Of meer weten over mijn tarieven?

Bekijk vergoedingen en tarieven
Wat is angst?

Angst heeft feitelijk zijn oorsprong in de hersenen. Het zenuwcentrum wordt in een bepaalde situatie geprikkeld en er komen stoffen vrij in het lichaam. Deze stoffen blokkeren delen van onze hersenen waardoor we niet meer adequaat kunnen denken en instinctief reageren.

In gevaarlijke situaties is dit snelle reageren nodig om ons leven te redden Denk maar eens aan bijv de situatie dat je auto rijdt en er komt ineens een tegenligger op je weghelft. Snel reageren is hier van levensbelang.

Soms denken we dat de situatie gevaarlijk is en zijn we angstig maar is dat, objectief gezien, niet echt reëel. Dat kan te maken hebben met een eerdere angstervaring die je niet verwerkt hebt. Ook een innerlijk conflict dat je niet bewust ervaart kan tot onverklaarbare angsten leiden. Eerdere ingrijpende gebeurtenissen kunnen leiden tot een trauma. Angst is hierbij een belangrijk symptoom.(zie traumaverwerking)

Angst kan het ritme van ons dagelijks bestaan danig verstoren.
Faalangst kan het afronden van een studie in de weg staan.
Angst kan prestaties en samenwerking in de werk zeer ernstig belemmeren.
Relaties kunnen verstoord worden, door onbegrip, door sociale angst, door bindingsangst of door angst mensen te ontmoeten.

Wanneer is angst een fobie?

Een ernstig, belemmerde angst die niet reëel is heet een fobie.
Een fobie kan het persoonlijk leven ernstig blokkeren. Je zit dan in je eigen gevangenis.
Door het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis kan een trauma ontstaan waarbij de angst je leven volledig kan gaan beheersen. Om angstblokkades op te heffen is het vaak nodig terug te gaan naar de indrukken zoals die zijn opgeslagen in onze hersenen.
Het doel hierbij is de opgeslagen indrukken neutraal te maken.
Door te leren ze een plek te geven leer je ze beheersen. Daarmee neem je de regie in handen van je eigen leven.

In de praktijk van Nelleke Spinder krijgt angstreductie veel aandacht. Daarbij speelt hypnotherapie en EMDR een belangrijke rol.

Wat is rijangst?

Mensen met rijangst zijn bang tijdens het autorijden of durven zelfs niet meer te rijden. Om erachter te komen of je rijangst hebt, kun je gebruik maken van de onderstaande vragenlijsten.

Vragenlijst spanningsklachten tijdens autorijden

(H)erken je spanning. Als je meer dan twee vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, lijken er bovenmatige spanningsklachten tijdens het autorijden aanwezig.

 1. Als ik moet rijden staat het zweet me in de handen.
 2. Na het autorijden ben ik vermoeid.
 3. Als er een bijrijder naast me zit, voel ik me ongemakkelijk.
 4. Van autorijden krijg ik een gespannen nek.
 5. Ik voel me zo opgejaagd in het verkeer.
 6. Ik heb een hekel aan autorijden.
 7. Tijdens het autorijden heb ik een gespannen ademhaling.
 8. Ik krijg zware gespannen onderbenen.
 9. Ik ben te voorzichtig in het verkeer.
 10. Als ik relaxed ben is mijn rijgedrag anders.
Vragenlijst Rijangst

Als je op 2 vragen ‘ja’ kunt antwoorden, heb je waarschijnlijk rijangst.

 1. Door mijn rijangst kan ik moeilijk mijn beroep uitoefenen
 2. Door mijn rijangst bezoek ik mensen en instanties minder vaak dan ik zou wensen
 3. Door mijn rijangst vermijd ik geregeld het autorijden
 4. Door mijn rijangst ben ik aangewezen op anderen
 5. Door mijn rijangst ben ik onzeker over mijzelf geworden
 6. Ik durf niet eerlijk uit te komen voor mijn rijangst tegenover anderen
 7. Als ik moet gaan autorijden, ben ik van tevoren al onrustig
 8. Ik neem door mijn rijangst andere routes dan wanneer ik geen rijangst zou hebben
 9. Op snelwegen durf ik vaak niet in te halen
 10. Ik kan verkeerssituaties moeilijk overzien omdat ik gespannen ben.

Bron: Omgaan met rijangst van Jan van den berg, Cindy Boon & Laura van Bergen.