Weer ouderwets plezier

Benieuwd of deze therapie door je zorgverzekering vergoed wordt? Of meer weten over mijn tarieven?

Bekijk vergoedingen en tarieven

Deel Levenslijn bij NET

Wat is een psycho-trauma?

Bij psychotrauma gaat het om één of om een combinatie van meerdere psychische klachten. Deze klachten zijn ontstaan door ingrijpende gebeurtenissen in het leven van de persoon of door getuige te zijn van een ingrijpende gebeurtenis. De verschillende klachten uiten zich vaak op psychosomatisch niveau.

Meer lezen

Na een traumatische gebeurtenis gebeurt er heel veel met je. Je kunt denken aan een natuurramp, een ongeluk, een verkrachting of ander (seksueel) geweld.Ook dagelijks voorkomende situaties, zoals het (plotseling) verlies van een dierbare, kunnen traumatische klachten geven.

Wat kunnen de reacties zijn?

Je kunt heel verschillend reageren na een trauma. Sommige mensen gaan zich afscheiden van de heftige gebeurtenis door er niet meer aan te willen worden herinnerd en het weg te stoppen. Of je doet stoer en drukt het ver in het onbewuste en zegt er geen last meer van te hebben. Gevoelloosheid, ook voor mooie dingen is het gevolg. Of je trekt je terug in huis. Je kunt ook gaan afreageren op anderen en zo problemen krijgen in relaties. Als je verder wilt met je leven kan dit in eerste instantie een oplossing lijken.

Trauma reacties spelen onbewust door in je leven. Je kunt je onmachtig gaan voelen door gebeurtenissen die zich herhalen. Je geeft jezelf de schuld en schaamt je omdat je het niet hebt voorkomen. De herhalingen in gebeurtenissen hebben vaak een relatie met de eerdere schokkende ervaring.  De gebeurtenissen herhalen zich doordat je jezelf afsluit zonder dat je dat door hebt. Dat noemen we dissociatie. Vaak blijkt helaas dat het trauma zo niet verwerkt wordt en groter wordt.

Meer lezen

Er zijn verschillende manieren om een trauma te ontlopen, maar een ernstig trauma is er plotseling weer. In angsten, boosheid, depressies, fobieën, sociale isolement, conflicten, slechte relaties, dromen, flash backs en in fysieke klachten meldt het zich. Het trauma krijgt zo grip op je leven. Als dit een poos na de traumatische gebeurtenis plaatsvindt leg je niet meteen de link naar die gebeurtenis. Denk bijvoorbeeld aan soldaten die uit een oorlog komen. Die pakken vaak hun gewone leven weer op en hebben pas na een aantal jaren merkbare ernstige klachten.

Over het algemeen ontstaat in de eerste periode na een ingrijpende gebeurtenis angst, boosheid, ontreddering of gevoel van hulpeloosheid. Ook komen er flashbacks, nare dromen. Daarna kunnen depressieve gevoelens, passiviteit en soms slaapproblemen zich melden. Verstandig is om jezelf te omringen met alles wat je liefhebt: mensen, dieren, planten. Ook kun je proberen je emoties op papier te zetten of in schilderijen, tekeningen of muziek te uiten. De gebeurtenis krijgt zo langzaam een plaats zodat de draad van het normale leven weer kan worden opgepakt.

Wanneer hulp inschakelen?

Als je het leven niet meer op kan pakken door angst, ontreddering of depressiviteit en als wantrouwen naar anderen en je omgeving hebt, dan is het goed om hulp te zoeken. Het kan zijn dat je lijdt aan PTSS: post traumatisch stress syndroom. PTSS kan ook ontstaan als je door een problematische kindertijd veel heb meegemaakt. Bij seksueel misbruik bagatel je de situatie die je overkomen is misschien. Maar ook als je aangerand bent of als er verschillende keren seksueel over je grens is gegaan door woorden of signalen van anderen kun je een trauma oplopen. Seksuele intimidatie in werk en op school komt vaak voor. Blijf niet piekeren, maar zoek hulp.

Wat zijn de behandelmethodes?

Afhankelijk van de klacht en de persoonlijke situatie wordt een of een combinatie van meerdere behandelmethodes gebruikt. Dit gaat altijd in overleg met jou.

Hypnotherapie, narrative exposure therapy (NET), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en mindfulness.

Allereerst ga je globaal je verhaal vertellen.
Wat is zo ingrijpend voor je? Wat voor effect heeft het op jou?
Ik ga je hulpmiddelen en vaardigheden aanreiken die je helpen weer een gezonde weg in te slaan. Je kunt je leven weer oppakken en je basisvertrouwen weer groter te maken.

Hypnose is een aanvullende evidence based methode. Hierin kun je de oude herinneringen waarin jij je slachtoffer voelde veranderen en jezelf een actieve daadkrachtige rol en overtuiging toedienen. De vervelende situatie krijgt meer een neutrale plaats in je biografisch geheugen

Narrative Exposure Therapy  (NET) is een behandelmethode ontworpen door een aantal Duitse psychologen, verbonden aan de Universiteit van Konstanz. Aanvankelijk werd de therapie ontwikkeld voor een groep vluchtelingen, die en getraumatiseerd waren en kampten met de gevolgen van een gedwongen vlucht uit hun vaderland. (voor meer een kort filmpje klik op deze link https://www.youtube.com/watch?v=CwF79ZISzlI )

EMDR en gedragstherapie zijn de basis voor traumabehandeling.

Mindfulness is een mooie aanvulling om stress te reduceren en piekergedrag te verminderen. Inner child therapie biedt de mogelijkheid vanuit een respectvolle en veilige relatie aan traumatische ervaringen uit het verleden te werken.

In de therapie kunnen methodes als regressie, delenwerk en transactionele analyse worden toegepast. Ik ben als therapeut een mede wandelaar op je pad en geef je de mogelijkheid je verhaal een plek te geven in je leven.

Wat zijn de klachten?

De klachten hieronder hoeven niet allemaal voor te komen. Ze hoeven ook niet allemaal even sterk aanwezig te zijn. Het gaat er om of je voor je gevoel geblokkeerd wordt in het normaal /gezond functioneren n.a.v. een vervelende, voor jou, schokkende gebeurtenis of ervaring(en).

De klachten kunnen o.a. zijn prikkelbaarheid en woede uitingen, relatieproblemen, concentratiestoornissen, slaapproblemen / nachtmerries en flashbacks in de nacht en overdag. Soms buitensporig gedrag waaronder alcoholisme, drugsgebruik etc. Ook op fysiek niveau kunnen we klachten waarnemen waaronder buikklachten, spierpijn, onverklaarbare pijnen etc.

Er zijn een scala aan klachten mogelijk die ontstaan als je een ingrijpende gebeurtenis niet verwerkt.

Wat zijn de contra-indicaties?

Contra-indicaties voor traumabehandeling zijn ernstige gedragsstoornissen, eetstoornissen of psychose. Het voorliggende probleem moet eerst behandeld worden. Het is van groot belang dat je steun hebt vanuit je sociale omgeving.

Wat gebeurt er in je lichaam als je je trauma niet verwerkt?

Een onverwerkte ervaring verdwijnt naar het onbewuste en zal daar invloed blijven uitoefenen. Je gedrag wordt dan beïnvloed door gedachten en gevoelens waarvan je niet bewust bent. Ook de hersenen spelen hierbij een grote rol.

Meer lezen over het neuro-psychologisch proces

Het neuro-psychologisch proces is als volgt:

Emotionele ervaringen zetten zich vast in de amygdala, een deel van je limbische hersenen. Bij het ervaren van een gebeurtenis geeft de amygdala stresshormonen af.

De hippocampus, ook een deel van het limbisch systeem, speelt een rol bij het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis. Dat zendt, normaal gesproken, signalen uit naar de neo-cortex als er gevaar is. De neo-cortex geeft het gebeuren betekenis. De stresshormonen geven een vecht of vlucht reactie die normaal is als men in gevaar komt. Het lichaam komt in actie. Zo verwerk je emotionele gebeurtenissen.

Bij een ingrijpende gebeurtenis is de situatie zo ernstig dat het lichaam, de amygdala,  veel stresshormonen produceert. Deze hormonen blokkeren de hippocampus waardoor de gebeurtenis geen betekenis kan worden gegeven. De ingrijpende gebeurtenis zet zich in het geheugen van de amygdala. Het lichaam geeft door de stresshormonen een bevriezingsreactie ipv een vecht of vluchtreactie.

Als je in een situatie komt waarin er iets is wat je herinnert aan de ingrijpende gebeurtenis ontstaan dezelfde reacties als in de echte ingrijpende gebeurtenis situatie. Dit is een zgn.trigger. Het lichaam reageert precies alsof het weer in de ingrijpende gebeurtenis zit. Het kan niet vluchten of vechten maar bevriest. Er kan geen betekenis gegeven  worden aan de gebeurtenis doordat de hippocampus uitgeschakeld is en aan de neo-cortex geen boodschap kan geven. Er is een trauma ontstaan.

Meer lezen over de gevolgen van het niet oplossen van trauma's

Een aantal gevolgen van het niet oplossen van trauma’s:

Door triggers krijg je emotionele reacties die je zelf niet begrijpt en die lastig voor jou en de omgeving kunnen zijn.

Ook kunnen onverwerkte trauma’s vast gaan zitten in het lichaam. Wanneer mensen hun gevoelens verdringen, vergroot dit de spanning en kan op den duur leiden tot lichamelijke en/ of psychische uitputting of psycho-somatische ziektes.

Door het wegdrukken van negatieve emoties kun je totaal afgevlakt worden. Je ervaart ook niet meer positieve emoties, met alle gevolgen voor de kwaliteit van je leven.

Als je trauma’s niet verwerkt kan je van slachtoffer soms dader worden. (bijv. jongens die seksueel zijn misbruikt of mishandeld, die later dader worden). De machteloze die het slachtoffer eerst was, wordt nu diegene die de macht heeft.