Als therapeute

Ben ik Europees gecertificeerd. ECP—NL-633
Dat houdt het volgende in:

Het ECP-certificaat wordt afgegeven door de European Association for Psychotherapy en is erkend in 28 landen in Europa.
Het  ECP geeft de mogelijkheid voor een 94- AGB-code bij Vektis.
Op basis hiervan kan ik werken binnen de complementaire zorg onder de aanvullende verzekering.
Om een ECP te kunnen verkrijgen, moet de therapeut voldoen aan:

Als basis een HBO of Universitaire opleiding in de sociale wetenschap met daarnaast

  • Een afgeronde 4-jarige modaliteitsopleiding die door de EAP is geaccrediteerd met minimaal 500-800 contacturen.
  • Minimaal 300 cliënturen onder supervisie.
  • Minimaal 150 supervisie-uren (gedurende de 4 jaar, opgeteld met de jaren daarna die zijn gewerkt als therapeut).
  • Minimaal 250 uur leertherapie en/of zelfervaring in groepen.
  • link naar EAP

Om zeker te weten dat je als cliënt een professionele therapeute en coach in de arm hebt genomen moet zij/hij lid zijn van een Beroepsvereniging voor psychotherapie en loopbaancoaching. De beroepsvereniging garandeert kwaliteit in de praktijk en professionaliteit van de therapeute en coach. Daarbij hanteert zij een beroepscode en klachtenprocedure. Ik ben lid van:

Hypno-psychotherapie
Registratie ECP-NL-633
AGB code (persoonlijk) 94-010316, 90-033123
AGB code (praktijk) 94-58438, 90-12081

In het register van de RBCZ en de NAP staan therapeuten die werken volgens verschillende methoden van moderne psychotherapie. Elke therapeut is hoogopgeleid en heeft zich verbonden aan de hoge eisen die gesteld worden aan de opname in dit register.

licentiecode RBCZ 205082R

Als loopbaancoach

ben ik opgeleid in de beroepsopleiding tot loopbaanadviseur en trainer in koersonderzoek bij A. Hoogendijk. (nu VistaNova School voor Loopbaan en Leiderschap )

Vereniging Integraal Therapeuten lidnummer 524.17A

Je hebt een klacht. Wat nu?
Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging:Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Link naar de website VIT voor de Klacht en tuchtrecht