Telkens opnieuw heb ik gevoeld hoe Nelleke mij stap voor stap de weg wees hoe ik in mezelf kon gaan staan. Vanuit een diepe verwarring over mijzelf en mijn werksituatie werd mijn blik langzaam helder en kwam ik tot rust

Hallo Nelleke, ik kwam je tegen op Facebook. Ik wou je even zeggen dat het heel goed met me gaat. Ik werk met veel plezier bij de fysiotherapeuten en ik ben je nog heel dankbaar dat je me weer op de rails heb gezet.

Bekijk vergoedingen en tarieven
Hoe past jouw chronische of levenbedreigende ziekte in je werk?

We hebben steeds vaker een chronische of levensbedreigende ziekte of aandoening, zoals kanker, schildklierpoblemen, astma, diabetes, reuma of epilepsie. Soms zijn de symptomen meer dan lastig maar vaak kun je blijven werken. Juist omdat als je werkt, je persoonlijkheid zich kan blijven ontwikkelen. Je wordt afgeleid waardoor je minder pijn of lasten hebt en je blijft sociaal functioneren. En last but not least, je inkomen blijft op een beter niveau. Kortom werken, ook als je een chronische ziekte hebt of handicap, maakt in alle opzichten gelukkiger.

Meer lezen over.......Je hebt de ziekte, je bent de ziekte niet

Het zal wel even aandacht vergen op je werk. Soms met aanpassingen op je werkplek, soms moeten werktijden en soms zal de inhoud van je werk aangepast worden. Zorg is dat de werklast niet hoger ligt dan je psychische en fysieke draagkracht.

Ook bij terugkeer na een behandeling bij een levensbedreigende ziekte zoals kanker zal aanpassing nodig zijn.

Wat kan ik voor je doen?

Rouwverwerking en mindfulness kunnen je helpen weer te functioneren als jezelf.
Je bent niet de ziekte, je hebt de ziekte.

Coachen en leren accepteren van je nieuwe ontstane situatie op zowel fysiek als psychisch niveau bijv. hoe is het met je nu je een ander beeld hebt van je gezondheid?
Hoe verwerk je vaak de zware behandeling?
Hoe ga je om met je onzekerheid over je leven?
Hoeveel ben je nog waard naar je omgeving, je partner, vrienden , collega’s je werkgever?
Wat kun je wel en wat beperkt je?
Hoe past dit in je dagritme, je baan?
Hoe leer je jouw beperkingen te accepteren en een plek te geven in je leven?
Je hebt vast nog meer vragen, misschien kan ik je helpen het antwoord te vinden.
Je kunt me ook mailen en je vraag stellen. contact

Ook voor een afspraak kun je me mailen; contactformulier.

Wat een burnout?

En dan… op een dag lukt het niet meer. Ondanks de discipline, je loyaliteit, het streven de beste te willen zijn. De rek is er uit. Ik burnout???? nee…. En misschien ga je toch weer, moe, uitgeblust, angstig misschien.

Fotoserie van jongeren met burn out

Meer lezen : Alle signalen vermijdend, je gaat over je grenzen. Krijgt een goeie beoordeling als de beste manager, werkneemster, collega.

Op een dag is het echt over. Maagpijn, angstig, geïrriteerd, ongeconcentreerd, slaapt slecht en vooral moe. Balen. wat nu???

Rust, rust, rust en nog eens rust en dan…. Praat met een onafhankelijk persoon die luistert, je spiegelt, reflecteert totdat je weer op je benen kunt staan. En daarna? Zorg dat je leert, dat je nooit meer burnout raakt.

Als je reïntegreert na ziekte (bijv kanker, beroerte etc.), burnout of na een ander ingrijpende gebeurtenis gaan we op ontdekkingstocht. Wat heb je nodig nu je weer terug bent? Durf je dit te vragen? Als je niet meer past in je oude baan wat zijn je rechten en plichten? Hoe houd je balans in je gezondheid, je privé en je loopbaan?

De gespecialiseerde loopbaancoach kan je begeleiden bij verzuim:

Omdat de hulpverlening niet altijd optimaal verloopt, beschrijf ik kort de mogelijkheden voor herstel:

Leuk artikel om op te fleuren: Klik hier

Meer lezen over verzuimbegeleiding bij burnout.

In de gangbare situatie ga je naar de huisarts. Deze schrijft vaak rust en bezinning voor. Soms met medicatie. De Arbo-dienst heeft naast artsen, maatschappelijk werkers in dienst die je, áls burn-out al is onderkend, kunnen bijstaan in hun fysieke herstelproces.

Echter je hebt vaak, als je hulp zoekt,  met meerdere personen te maken. Burn-out is niet alleen een fysiek proces, maar heeft ook ingrijpende emotionele en psychische gevolgen. Door de huidige situatie kan de herstelfase onnodig lang duren. Intensieve begeleiding is een must.

Externe begeleiding heeft een groot voordeel voor alle partijen. Een geschoolde en gespecialiseerde loopbaanadviseur kan door intensieve begeleiding, een sneller herstel garanderen van de zieke werknemer.

Burn-out zal in een vroeg stadium moeten worden (h)erkend als werkgerelateerde symptomen. Artsen plaatsen vaak de symptomen onder andere ziektebeelden en geven je een daarbij passend advies. Ook kunnen zij onmogelijk jou begeleiden in je herstelproces omdat dit te tijdrovend is. De loopbaanadviseur kan dan snel ingrijpen om de glijbaan naar de WAO te voorkomen.

Wat is een burnout:

Is burn-out een ziekte? Ja en nee. Burn-out heeft te maken met de combinatie van het werk, de persoon van de werknemer en de persoonlijke omstandigheden De draagkracht en de draaglast zijn niet in evenwicht. De persoon is uit balans. De symptomen uiten zich in fysieke, emotionele en psychische ziekteverschijnselen.

Meer lezen over wat de verschijnselen van een burnout.

Enkele fysieke verschijnselen kunnen zijn:
Ernstige vermoeidheid, slapeloosheid, hoofdpijn, hartritmestoornissen. Etc.

Enkele psychische verschijnselen kunnen zijn:
Moeite met concentreren, vergeetachtigheid, piekeren etc.

Enkele emotionele verschijnselen kunnen zijn:
Depressiviteit, angstig, gevoelens van machteloosheid en labiliteit.

Daarnaast is men minder productief, onzeker en niet meer gericht op samenwerking met collega’s op de werkvloer. Een voorkomende complicatie is dat de persoon zijn dreigende situatie niet onderkent. De oorzaken van de problemen worden buiten zichzelf gelegd en men beoordeelt de omgeving als schuldig aan het gedrag. Men kan zichzelf niet corrigeren en is hierbij dus afhankelijk van zijn omgeving.

In het proces van burn-out kun je een aantal fasen onderscheiden:

 1. Het evenwicht tussen arbeid en de persoon is ernstig verstoord.
 2. Het lichaam vraagt om rust, de persoon zal op een gegeven moment zich niet meer kunnen onttrekken aan de behoefte aan rust en dreigt (vaak plotseling) uit te vallen.
 3. Het verwachte herstel blijft uit. Men gaat zich schuldig voelen en soms herstel forceren.
 4. Men gaat langzaam de balans opmaken en kan daardoor in conflict met zichzelf raken.
 5. Herstel treedt op en de stemmingen schommelen. Men neemt afstand van het werk en neemt rust voor het overwegen van nieuwe beslissingen voor de toekomst.
 6. Men denkt weer over arbeid en gaat voorzichtig weer beginnen.
 7. Af en toe ontstaan de angsten voor een nieuwe burn-out.
Mogelijke oorzaken van een burnout zijn:

De belangrijkste oorzaak van burn-out ligt in de wisselwerking tussen de eisen van het werk en de persoon van de werknemer en zijn situatie. De balans tussen draagkracht en draaglast is verstoord.

Meer lezen over de mogelijke oorzaken van burn-out zijn:

Een aantal specifiekere oorzaken zijn:

 • Een combinatie van werkdruk en ernstige privé-problemen.
 • Een niet effectieve wijze van stressmanagement. Sommige mensen gebruiken bij stress overmatig alcohol of nemen slaapmiddelen en/of tranquillizers in. Dit kan een tijdelijke noodsprong zijn, maar lost het werkelijke probleem niet op.
 • Burn-out kan ontstaan bij te hoge en te lage verwachtingen in het werk.  Door frustratie bijvoorbeeld als men zijn werk niet op de rails krijgt of door te hoge werkdruk.
 • Bij rolverwarring, te weinig beslissingsbevoegdheid, of te weinig coaching. Slecht leiderschap kan bij werknemers leiden tot burn-out.
 • Sommige mensen zijn gevoeliger voor burn-out. De wereldverbeteraars, de vaklieden en mensen die erg stipt en precies zijn, vallen sneller onder de risicogroep.
De gevolgen van een burnout:

Stress zorgt in het lichaam voor allerlei chemische processen. Hierdoor kunnen vervelende verschijnselen ontstaan. Als door stress de bloedspiegel te veel cortisol blijft bevatten, kan het geheugen hier nadelig door worden beïnvloed, de immuniteit neemt af en de bloeddruk kan stijgen.

Meer lezen over de gevolgen van burn-out:

 • Bij voortdurende roofbouw van lichaam en psyche, door bijvoorbeeld langdurige stress, kan er letsel achterblijven of in een later stadium, chronisch letsel ontstaan.
 • Ook door verwaarlozing van klachten en te lang doorgaan bij dreigende burn-out verschijnselen, kunnen chronische klachten ontstaan. Niet zelden komen mensen in de WAO. Jaarlijks worden 30.000 mensen afgekeurd ten gevolge van psychische problematiek. (SZW, 1997) Het grootste deel bestaat uit mensen met overspannenheid en burn-outproblematiek.
 • Ook kan stress een rol spelen bij hart en vaatziekten en klachten geven aan het bewegingsapparaat. Er schijnen overeenkomsten te zijn met de klachten bij RSI en Whiplash.
 • En natuurlijk kan men de effecten op werk en gezinssituatie niet onderschatten. Mensen met burn-out kunnen niet werken. Ze zijn soms doormoe, uitgeput. Daardoor gaan ze de ziektewet in of vallen uit door een conflict op hun werk.De gezinssituatie verandert vaak drastisch door het wegvallen van een vaak zo ambitieus geplande carrière. De toekomst ziet er minder rooskleurig uit, soms valt een deel van het inkomen weg.

 

Herstel duurt vaak maanden zo niet jaren.

Wat kan de werkgever voor je doen?

In de meest algemene zin kenmerkt goed werkgeversgedrag zich door het gevoel van nestwarmte en sociale betrokkenheid.

Meer lezen over de taak en rol van de organisatie en werkgever.

De taak en de rol van de organisatie.

In gerechtelijke uitspraken voor een werknemer die was uitgevallen met een burn-out, werd de werkgever hier aansprakelijk voor gesteld. Dit heeft, naast negatieve gevolgen voor de werknemer, ook grote financiële gevolgen voor de werkgever. De werkgever is verplicht de werksituatie zo gezond mogelijk te maken. Hiertoe kunnen een aantal structurele maatregelen helpen.

Zoals:

 • Goed ziekteverzuim / reïntegratiebeleid door het opstellen van een burn-out beleidsplan.
 • Door structurele mobiliteit in de organisatie zodat mensen zich niet vervelen.
 • De leidinggevende zal kennis moeten hebben van stressmanagement voor het tijdig herkennen van ongezonde stress en burn-out signalen.
 • De werkgever zal zo snel mogelijk een burn-out geschoolde coach in de hand moeten nemen bij de eerste burn-out signalen van de werknemer.