Monthly Archives: juli 2015

TIPS OM STRESS TE VERMINDEREN.

 

Adem en stress:

Bij stressvolle situaties ga je vanzelf hoog ademen. Stress kan ontstaan als je uit je comfortzone wordt gehaald, of/en over je eigen grenzen gaat en bij het nemen van onvoldoende rust waardoor je lichaam zich niet weer in een normale ruststand herstelt. Bij stress voel je een bepaalde vorm van bedreiging, je wilt actie en het lichaam maakt zich klaar voor de start. Die snelle start en actie kan je alleen maken als je adem hoog, oppervlakkig en snel is.

Bij langdurige stress, blijft het lichaam in die stand van ademhalen waardoor je steeds te snel en oppervlakkig blijft ademen. Je bloeddruk, je hartritme, je hormoonhuishouding en eigenlijk je hele lichaam stelt zich dus steeds in op actie. Dit kan op lange termijn schadelijk zijn en een totale burn-out veroorzaken. Je lichaam en geest krijgen het hard te verduren. Er ontstaan op alle bestaansgebieden problemen zowel op cognitief, emotioneel, fysiek, spiritueel en sociaal nivo. Een bijkomend probleem is dat bij hoge ademhaling het bovenste deel van je lichaam wordt gestimuleerd. Je gedachten worden gestimuleerd wat zich uit in gepieker en het ontstaan van somberheid. Hierdoor ontstaan slaapproblemen, depressiviteit en andere ongemakken, Je belandt in een cirkel van vermoeidheid en stress.

Het geheim van ademhaling

Ademhalen is leven. Als we niet meer ademhalen zijn we niet meer fysiek aanwezig. De ademhaling is de brug van de geest naar het lichaam, de verbinding tussen het bewuste en onbewuste.In het boek Geestelijke geneeskracht van Hazrat Inayat Khan dat ziekte een gevolg is van een verstoorde harmonie. Verstoring van toon en onregelmatigheid in ritme zijn de voornaamste oorzaken.De adem geeft een bepaalde toon door het lichaam en deze trilt voortdurend in de mens. Zijn we niet bewust van deze toon dat kunnen we ons laten meeslepen als een snipper papier in de wind.

De ritmes waarin we ademhalen liggen ingebed in alles wat leeft. We kunnen denken aan de golven van de zee, eb en vloed, het dag en nachtritme en de seizoenen. Ook onze biochemie, de koolzuur/zuurstof uitwisseling van ons en de planten gaan mee in dit ritme.

In onze westerse wereld lijdt 1 op de 5 mensen aan een ademhalingsziekte. Zijn deze ziektes de op een na belangrijkste oorzaak van invaliditeit en neemt het de zesde plaats in van doodsoorzaken.In de medische wereld is men onbekend met de gevolgen van een onevenwichtige ademhaling en wordt dit ook niet als medicatie voorgeschreven.
Door een juiste ademhaling te oefenen kunnen we:

  1. onrust verminderen en beter ontspannen
  2. beter omgaan met emoties
  3. paniek en angst bestrijden
  4. concentratie verbeteren
  5. pijn verminderen
  6. moeheid bestrijden
  7. gezonde slaap bewerkstelligen
  8. energie verhogen
  9. beter omgaan met allerlei longziektes zoals emfyseem en astma.
  10. De stem beter ontwikkelen en gebruiken.

Door onze ademhaling af te stemmen komen we onmiddellijk in het NU.

De beoefenaars van yoga wisten al heel vroeg de invloed van ademhaling op de geest. Verandering in gevoelens weerspiegelt zich in de ademhaling.
Angst veroorzaakt een snelle, oppervlakkige ademhaling.
Boosheid korte, vlugge inademingen en krachtige uitademingen.
Onrust snelle en onregelmatige ademhaling.
Verdriet snikken en opluchting een zucht.
Bij pijn wordt de adem vaak ingehouden en kan een verandering in emotie teweeg brengen.
Gevoelens van vreugde, liefde en vergeving geven langzame en regelmatige ademhalingen en een gevoel van vrede en welzijn.
Een snelle, oppervlakkige, onregelmatige ademhaling veroorzaakt een onrustige geest.
Een regelmatige en diepe ademhaling geeft een stabiele geest.
Als iemand ontspannen is, staat hij meer open voor positieve suggesties.
Vaak zijn het niet de gevoelens die mensen dwars zitten maar het ontkennen ervan. Door naar een gevoelige plek in het lichaam te ademen kunnen blokkades opgeheven worden en negatieve emoties zoals angst en spanning opgelost en weggemasseerd worden door de adem. Deze methode gebruiken we ook bij mindfulness.

De vierkante ademhaling:.

Deze oefening schept in je een toestand van volmaakt. Het aantal tellen is voor iedere zijde gelijk.
We doen iedere regel 10 keer, 2 x per dag. Forceer niets. Alles wat er is, is goed. Zorg dat je het niet benauwd krijgt anders stop je en probeer je het later nog eens..

3 tellen in, 3 tellen vast, 3 tellen uit, 3 tellen niet ademen
4 tellen in, 4 tellen vast, 4 tellen uit, 4 tellen niet ademen.
5 tellen in, 5 tellen vast, 5 tellen uit, 5 tellen niet ademen

Daarna keren we terug naar onze eigen ademhaling.
Doe je ogen maar dicht en voel hoe je ademt. Waar komt het binnen en waar gaat het naar buiten?
Hoe ver komt je adem? Voel of je je voeten voelt op de grond en schiet zonodig worteltjes van je middenvoet naar de grond zodat je je voeten steviger op de grond voelt staan. Stevig, maar zorg ervoor dat je straks gewoon weer weg kunt lopen.

1.Adem diep in door je neus en gebruik je middenrif>
2.Hou je adem vast.
3.adem door je mond uit.
4. adem niet.
en start weer bij 1.

Experimenteer niet zelf met andere ademhalingsoefeningen maar zoek een begeleider die je ondersteunt.

Fysieke acties:
Hoog in je adem zitten veroorzaakt te veel energie in je hoofd en dus piekeren, het stimuleert je gedachten.
Je brengt je energie in je lichaam letterlijk naar beneden door te wandelen. Een wandeling in de natuur, een bos of park of iets dergelijks, helpt ook goed als je onrustig voelt Je kunt je voeten stimuleren door te lopen, bij voetmassage, dansen etc. Geef je voeten aandacht waardoor je afgeleid wordt van het piekeren en je jezelf meer in éénheid voelt. Ga in de tuin werken, schoonmaken of ander werk waarbij je niet diep hoeft na te denken maar wel afgeleid wordt.

Prikkels vermijden:
Zorg voor minder prikkels en maak je omgeving rustig. Je kunt je kamer door de overbodige spulletjes te verwijderen meer rust laten uitstralen. kleuren die fel en warm zijn zoals rood en oranje geven meer prikkels. Koele kleuren zoals blauw en grijs zijn rustig.Voel welke kleuren je rustig maken.

Vermijd situaties waar je onrustig van wordt. Facebook, social media, whatsappen, probeer ze zoveel te vermijden. Sla even geen krant open, ga niet op het internet en zet je telefoon eens lekker uit. Het feit dat je niet lastiggevallen kan worden, kan stress enorm verminderen.

Speel met dieren of kijk dierenfilmpjes. Vooral jonge dieren geven rust en vergroten compassie bij je.

Luister naar of speel muziek waar jij rustig van wordt

Lees een boek of lees of schrijf een gedicht.

Kies positieve gedachten:
Zet tegenover elke negatieve gedachte drie positieve gedachten.

Maak een ketting met 99 kralen die jezelf hebt uitgezocht en waar je wat mee hebt, Bedenk voor jezelf een positieve gedachte, een soort mantra. bijv. – elke dag word ik een stukje gezonder- of, een regel uit een gebed of, een mooi woord bijv liefde, of compassie. Elke kraal staat voor het reciteren van je eigen mantra. Herhaal elke mantra 2 keer per dag 99 keer.

Aandachtspunten zijn:
Voel of de mantra je goed doet. Doet het je niet goed, zoek dan een andere mantra. Hou de mantra altijd positief en nooit ontkennend.

Spreek je gevoelens uit of schrijf ze op in een dagboek.
In je hoofd blijven zitten maakt ze groter. Dingen uitspreken haalt de druk er af.
Praten hoeft niet perse met iemand uit je directe omgeving of met degene die bij jou stress veroorzaakt. Je hart luchten kan ook bij iemand die net iets verder van de situatie af staat of bij een professioneel iemand.
Schrijf je gedachten op zorg voor overzicht. Dit kan je veel rust geven en jezelf in bepaalde situaties beter begrijpen.

Bronnen:

Geestelijke geneeskracht; Hazrat Inayat Khan
Kleurentherapie; Pauline Wills
De adem; bron van ontspanning en vitaliteit: Regine Herbig.
Zelfcompassie: Kristin Neff